Výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5  zákona č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom  u zámestnávateľov , ktorých zamestnanci vykonávajú  práce zaradené do kategórie 1 alebo 2.


Pracovná zdravotná služba

Výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby podľa § 30a ods. 5  zákona č. 355/2007 Z.z. dodávateľským spôsobom  u zámestnávateľov , ktorých zamestnanci vykonávajú  práce zaradené do kategórie 1 alebo 2.