Mgr. Ján Šumega

konateľ spoločnosti

email:sumega@sumega.sk

kontakt:0918/534 530, 0903/109 092

Identifikačné údaje:

BOZP a OPP,s.r.o.

Rozkvet 2062/132
017 01 Považská Bystrica
IČO:47 448 351
DIČ:2023879715
OR:Trenčín, Oddiel:Sro, Vložka: 29018/R
Bankové spojenie:

 

 


Kontakt

Mgr. Ján Šumega

konateľ spoločnosti

email:sumega@sumega.sk

kontakt:0918/534 530, 0903/109 092

Identifikačné údaje:

BOZP a OPP,s.r.o.

Rozkvet 2062/132
017 01 Považská Bystrica
IČO:47 448 351
DIČ:2023879715
OR:Trenčín, Oddiel:Sro, Vložka: 29018/R
Bankové spojenie: